ANH BINH TRANSPORT LOGISTICS

ANH BINH TRANSPORT LOGISTICS

ANH BINH TRANSPORT LOGISTICS

SMS
Anh Bình LOGISTICS kính chào quý khách
Hotline
ANH BINH TRANSPORT LOGISTICS.,LTD.
Anh Bình Logistics

Công ty TNHH giao nhận vận tải Anh Bình được biết đến với thương hiệu  là  đại lý thủ tục hải quan chuyên nghiệp tại khu vực Bình Dương,tập trung vào cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ liên quan đến khai thác,giao nhận hàng hóa,vận tải đường bộ,thuê kho bãi.

Trong chiến lược góp phần xây dựng hệ thống kết nối chuỗi Logistics luôn khẳng định kim chỉ nam  suyên suốt trong từng bước đi và hoạt động của mỗi nhân viên :

1.) Tôn trọng-Tin tưởng: Luôn tôn trọng khách hàng,tin tưởng tạo nên sự hợp tác bền vững lâu dài........................

Dịch vụ chính

ĐẠI LÝ THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI BÌNH DƯƠNG

Trong bối cảnh thương mại hóa toàn cầu, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động dịch vụ khai thuê hải quan càng phát triển mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ.Trước xu thế hội nhập mô hình thủ tục hải quan điện tử một cửa thông qua đại lý hải quan là hết sức cần thiết cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

ĐẠI LÝ THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI BÌNH DƯƠNG

Trong bối cảnh thương mại hóa toàn cầu, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động dịch vụ khai thuê hải quan càng phát triển mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ.Trước xu thế hội nhập mô hình thủ tục hải quan điện tử một cửa thông qua đại lý hải quan là hết sức cần thiết cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.
Tin tức - Sự kiện
Đối tác - Khách hàng
CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI ANH BÌNH CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI ANH BÌNH CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI ANH BÌNH CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI ANH BÌNH CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI ANH BÌNH CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI ANH BÌNH CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI ANH BÌNH
0937 098 398